Stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

49

Klauzule społeczne są jednym z istotnych instrumentów polityki społecznej, pozwalającym zamawiającemu określić wymagania o charakterze społecznym lub środowiskowym, związane z realizacją zamówienia publicznego będącego przedmiotem prowadzonego postępowania.