Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

49

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która kilka dni temu weszła w życie, o ponad sto procent podniosła próg wartości przedmiotu zamówienia, który warunkuje stosowanie jego przepisów. Nie oznacza to jednakże, iż wydatkowanie środków publicznych na zakupy o wartości niższej niż równowartość 30 tys. euro może się  odbywać bez stosowania jakichkolwiek zasad.

Powiązane artykuły

Dobrą praktyką  wielu zamawiających stało się normowanie zasad zakupów „podprogowych” poprzez dokumenty wewnętrzne, najczęściej „regulaminy”. Obecnie, przy tak relatywnie dużej kwocie „uwolnionej” z reżimu przepisów o zamówieniach publicznych, regulacje „wewnętrzne”, dotyczące realizowanych w jej ramach zakupów, są szczególnie ważne.

Mamy nadzieję, iż przedstawione poniżej propozycje zapisów regulaminowych pomogą Państwu bądź w stworzeniu nowego dokumentu, bądź w nowelizacji obowiązującego obecnie w Państwa instytucji regulaminu.