USŁUGA eSENDERA

125

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożona usługa umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia. Aktualnie w ramach Modułu Ogłoszeń udostępnione zostały pierwsze formularze ogłoszeń unijnych oraz interaktywny formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Udostępnione ogłoszenia unijne w ramach Modułu Ogłoszeń obejmują następujące Dyrektywy i formularze: Dyrektywa 2014/24/UE: Wstępne ogłoszenie informacyjne, Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dyrektywa 2014/25/UE: Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe, Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Kolejnym etapem będzie wdrożenie pozostałych formularzy ogłoszeń unijnych.

 

źródło: www.uzp.gov.pl