http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH POSTULUJE ZMIANY W PZP

58

Przedstawiciele Związku Miast Polskich zaproponowali zmianę przepisów dotyczących zamówień publicznych w ten sposób, aby ułatwić działalność gospodarczą spółkom komunalnym. Ich zdaniem spółki powinny mieć możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia publicznego, ale bez konieczności ogłaszania przetargu. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których spółki komunalne szukają podwykonawców do realizacji zadania komercyjnego. Konieczność ogłaszania przetargu stawia je w gorszej sytuacji na rynku niż spółki prywatne. Inne zdania jest Urząd Zamówień Publicznych. Tutaj interpretacja przepisów jest prosta: podmioty publiczne, takie jak m.in. spółki komunalne, muszą zawsze stosować prawo zamówień publicznych. Postulat ten pojawił się w dniu 19 maja podczas obrad Zespołu ds. infrastruktury przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak podkreślał ekspert ZMP Adam Ostrowski, dziś nawet w przypadku zamówień komercyjnych, spółki muszą poprzedzić wybór podwykonawcy procedurą wynikającą z Prawa zamówień publicznych. Jego zdaniem, tak skonstruowane przepisy na starcie stawia je w gorszej sytuacji niż podmioty prywatne, głównie ze względu na czasochłonność procedur. Podkreślił, że miejskie spółki obok działalności komunalnej mogą prowadzić fakultatywną działalność gospodarczą, która ma za zadanie zwiększyć efektywność ich funkcjonowania w podstawowym zakresie, czyli realizacji zadań ze sfery użyteczności publicznej. W jego interpretacji Prawo zamówień publicznych nie jest spójne m.in. z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, szczególnie w zakresie przepisów mówiących o utrudnianiu dostępu do rynku. Z kolei przepisy o gospodarce komunalnej mówią, że tworzenie i przystępowanie przez gminę do spółek prawa handlowego odbywa się na zasadach uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganiu zasad równego traktowania. Zdaniem ZMP obydwu powyższych reguł nie można zastosować w przypadku spółek komunalnych z powodu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Stawia to spółki gminne w gorszej sytuacji na rynku.

 

źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx