LISTA OSÓB I PODMIOTÓW OBJĘTYCH SANKCJAMI

96

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowana została lista osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie, a także decyzje ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Lista dostępna jest pod następującym adresem:

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-obietvch-sankciami

 

źródło: www.gov mswia