http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Standardowe wady w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

5

PRZYKŁADY Z RYNKU

Na wstępie kilka cytatów z opisów technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z dokumentacji oznaczonej datą 30 marca 2024r. Dokumentacja ta ma w zamiarze zamawiającego stanowić opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

 

„W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

  • przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,
  • obowiązujące Polskie Normy,
  • aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.”

„Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt : atestów, aprobat technicznych i certyfikatów.”

„Uwagi ogólne dotyczące warunków, które powinny spełniać użyte materiały:

 

Wszystkie zakupione i stosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat CE dopuszczający do stosowania ich na terenie krajów UE, świadectwo ITB i PZH do stosowania zgodnie z przeznaczeniem w budynkach użyteczności publicznej na terenie Polski zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz spełniać aktualne normy branżowe PN i być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, Robót wykończeniowych oraz Robót budowlano montażowych (wyd. Arkady 1990).” (…)

 

Poza tym w artykule:

  • CZY W PROJEKTOWANIU MUSIMY ODWOŁYWAĆ SIĘ DO NORM

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx