Zmarnowana szansa

Zadziwiająca jest stabilność rozporządzeń budowlanych do Prawa zamówień publicznych. Praktycznie nie zmieniły się od początku. Czy…