Brawo KIO

Skoro w tym numerze o orzecznictwie Krajowej Izbie Odwoławczej, to i ja postanowiłem przypomnieć najlepsze i najważniejsze, moim…

Moje sprawozdanie

Analiza kolejnego sprawozdania Prezesa UZP z funkcjonowania rynku zamówień publicznych może być fascynująca jedynie dla wąskiego…