http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Pierwsza ustawa o zamówieniach publicznych

11

W dniu 10 czerwca br. minęło trzydzieści lat od uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych. Ustawy, o której mało kto dzisiaj pamięta, w której przy kolejnych legislacjach nie szuka się inspiracji, która, zwłaszcza dla młodego pokolenia „ludzi od zamówień” jest, w całym tego słowa znaczeniu, wyłącznie historią.

A szkoda. Nie tylko dlatego, że wprowadziła nową jakość w funkcjonowaniu państwa ale dlatego, że pomimo pewnych wad, wynikających, jak sądzę, z braków wyobraźni autorów jej projektu, była to ustawa dobra. Sądzę, że w trzydziestą rocznicę jej uchwalenia warto o tym wszystkim przypomnieć.

Warto też przypomnieć, że potrzeba uregulowania kwestii zakupów publicznych na gruncie prawa podyktowana była zarówno względami gospodarczymi, jak i społecznymi. Dlatego też cele projektowanej ustawy definiowane były wówczas w sposób następujący:

  • racjonalizacja gospodarowania środkami publicznymi w warunkach gospodarki rynkowej,
  • ograniczenie korupcji,
  • wzrost społecznego zaufania i akceptacji dla sposobów wydatkowania pieniędzy podatników.

 

Wolę polityczną przyjęcia aktu prawnego, regulującego kwestie zakupów publicznych wyrażały wszystkie siły polityczne, obecne w polskim życiu publicznym na początku lat dziewięćdziesiątych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRACE NAD PROJEKTEM
  • WDRAŻANIE USTAWY
  • PODSTAWOWE REGULACJE ZAWARTE W USTAWIE
  • WYKREOWANIE RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • PRÓBA OCENY

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx