AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 15 – 16 marca odbyła się, zorganizowana w trybie online, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pzp pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych – konsekwencje i problemy wdrożeniowe”. Organizatorem…

ZALECENIA UZP DOTYCZĄCE miniPORTALU

Z uwagi na liczne pytania dotyczące prowadzenia postępowań na miniPortalu w kontekście obecnego funkcjonowania Platformy e-Zamówienia, Urząd Zamówień Publicznych poinformował, na co należy zwracać…

SOLARIS WYGRAŁ W RUMUNII

Spółka produkująca autobusy – Solaris, wygrała jeden z większych przetargów w Europie. Zbuduje 123 pojazdy eklektyczne, które zasilą flotę sześciu rumuńskich miast. Łączna wartość kontraktu to blisko…

NOWE REKOMENDACJE PREZESA UZP

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych". Dokument ten powstał w ramach prac…

PRZETARG NA AUTOBUSY ELEKTRYCZNE DLA GZM

Przetarg na dostawę 32 autobusów elektrycznych, dofinansowanych w programie Gepard II, zamierza do końca marca br. ogłosić Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Organizacja 41 samorządów otrzymała do…

KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ

Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiły konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Tematyka prac dotyczyć może…

BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG

Ponad 18,3 mld zł wydała w 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę i utrzymanie infrastruktury drogowej. Planowane wydatki na 2021 rok to 19,3 mld zł. W tym roku zaplanowano…

NA MARGINESIE

Ustawa po trzech miesiącach

Za kilka dni minie trzeci miesiąc obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych. Niewiele wiemy, jak przebiega jej wdrażanie, jakie są pierwsze doświadczenia jej użytkowników, przede wszystkim…

TEMAT NUMERU: Organizacja procesu udzielania zamówień

Obowiązki sprawozdawcze zamawiającego

Nowe Prawo zamówień publicznych w poszerzonym zakresie formułuje obowiązki sprawozdawcze zamawiającego względem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co wymaga uwzględnienia terminów i elektronicznego…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MOIM ZDANIEM

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Pod prąd czy z prądem

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Autorką dzisiejszej publikacji jest adwokat Dominika Jura

Prawo do dwukrotnej wypowiedzi podczas postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY
tematem wiodącym będzie: szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia to jedna z najważniejszych czynności zamawiającego, przygotowującego postępowanie o zamówienie publiczne. O tym, jak czynność tę regulują przepisy nowego Prawa zamówień publicznych oraz jak należy ją poprawnie przeprowadzić, pisać będą nasi autorzy.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • poważnym naruszeniu obowiązków zawodowych i self-cleaningu wykonawcy,
  • gwarancji wadialnej na tle zmienionej regulacji prawnej.

O problemach orzecznictwa pisał będzie przedstawiciel Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy.