http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

WYBORY DO EUROPARLAMENTU

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Andrzej Duda w dniu 11 marca 2024 roku podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. W opublikowanym…

WYBORY SAMORZĄDOWE

Według danych z 20 marca opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą o urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta ubiega się łącznie 6723 kandydatów. Spośród zarejestrowanych kandydatów aż 2532…

NABÓR NA STANOWISKO WICEPREZESA UZP

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 472 ust. 5 w zw. z art. 468 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych ogłosił nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W…

AUTOBUSY DLA SAMORZĄDÓW

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zdecydowało o przyznaniu 285,8 mln zł dofinansowania na 207 niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów dla dwudziestu sześciu jednostek samorządu…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Analiza potrzeb i wymagań

Wskazówki Rady Zamówień Publicznych

źródło: gov.pl/web/uzp   Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań o której mowa w art. 83 Pzp dla przygotowania i przeprowadzenia procesu zakupowego udzielania zamówień…

MOIM ZDANIEM

Załadować taczki

Pamiętam opór, jaki wywołała propozycja wprowadzenia do ustawy analizy potrzeb i wymagań: po co kolejny dokument? Już jesteśmy bardzo zarobieni, a tu nowe obowiązki, itp. Mam nadzieję, że większość…

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

EUROPEJSKI RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: plan postępowań o udzielenie zamówień

Zgodnie z art. 23 ust. 1 obowiązkiem zamawiających publicznych jest przyjęcie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamierzają przeprowadzić w danym roku finansowym. O tym, jakie jest ratio legis tego przepisu oraz jak poprawnie sporządzać plany postępowań pisać będą nasi autorzy.

Ponadto, pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • skróceniu terminu składania ofert,
  • okolicznościach wyłączających odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • partnerstwie publiczno-prywatnym.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx