Co z tą konkurencyjnością?

20

Jak co roku z dużym zainteresowaniem przeczytałem Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, tym razem w 2022 r. To bardzo ciekawy materiał, jednak w moim komentarzu, z uwagi na obszerność projektu, postanowiłem ograniczyć się do zaledwie kilku, moim zdanie niezwykle istotnych fragmentów.

Zważywszy, że żyjemy w kulturze obrazkowej, parafrazując znaną zasadę uznałem, że jeden wykres mówi więcej niż wiele liczb i postanowiłem przedstawić liczby podane w Sprawozdaniu w postaci wykresów. Taka prezentacja danych pozwala, moim zdaniem, na lepszą ocenę ich kompletności oraz ilościowych zmian poszczególnych wskaźników, opisujących funkcjonowanie polskiego systemu zamówień publicznych.

 

CZAS TRWANIA POSTĘPOWAŃ

Czas trwania postępowań europejskich o udzielenie zamówienia publicznego uległ skróceniu i wyniósł w 2022 roku 92 dni. Na pokreślenie zasługuje fakt, że czas trwania tych postępowań jest znacząco niższy, niż w innych największych krajach Unii Europejskiej. 

Wg danych z ogłoszeń publikowanych w TED, w Niemczech wynosił on średnio 109 dni, we Francji 146 dni, w Hiszpanii 203 dni , a we Włoszech blisko rok. Na tym polu można uznać, że Polska jest liderem w pozytywnym znaczeniu tego słowa. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • CENA JAKO JEDYNE KRYTERIUM
  • ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT
  • POSTĘPOWANIA Z JEDNĄ OFERTĄ
  • OFERTY ODRZUCONE
  • UDZIAŁ SEKTORA MŚP
  • UDZIAŁ WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH
  • WNIOSKI KOŃCOWE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.