przeglądanie Kategoria

Rok 2023

Ryzykowny biznes

Jak przygotować i złożyć ofertę? Jest to kwestia ważna, lecz wtórna. Podstawowym pytaniem jest: po co? Po co ubiegać się o…

ZMIANY FORMULARZY OGŁOSZEŃ

Zmienione zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (KE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające…