Członowie Rady Programowej

41

Skład Rady Programowej

Powiązane artykuły

1. Prof. dr hab. Andrzej Borowicz
2. Prof. dr hab. Ryszard Szostak
3. Andrzej Banaś
4. Dr Janusz Dolecki
5. Bogdan Janicki
6. Dr Jacek Kaczmarczyk
7. Dr Waldemar Łysakowski
8. Anna Niedziela
9. Adolf Reut
10. Piotr Świątecki
11. Ewa Wiktorowska