ELEKTRONICZNE PISMA W URZĘDACH

54

W styczniu 2021 roku do urzędów trafiło 173 411 elektronicznych pism ogólnych. Jest to jedna z najpopularniejszych e-usług w administracji publicznej. W całym 2020 roku Polacy wysłali do urzędów wszystkich szczebli administracji publicznej 1 432 770 pism ogólnych, czyli o niemal 900 tys. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że średnio każdego dnia ubiegłego roku, łącznie z sobotami i niedzielami, kierowano do urzędów 3914 tego rodzaju e-pism. W bieżącym roku ten rekord może zostać po raz kolejny pobity – wynika z danych Cyfryzacji KPRM. Średnia liczba pism ogólnych kierowanych w styczniu 2021 r. do urzędów wyniosła bowiem niemal 5600, była zatem o ponad 40 proc. wyższa od średniej za poprzedni rok. Elektroniczne pismo ogólne to dostępny online formularz przeznaczony do komunikacji z administracją we wszystkich sprawach możliwych do załatwienia przez internet i nie posiadających własnego wzoru formularza. Za jego pośrednictwem można w sposób zdalny zadać pytanie, napisać wyjaśnienie, złożyć zażalenie, żądanie, podanie lub wniosek i skierować je do dowolnego urzędu. Elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia pisma ma taką samą ważność jak potwierdzenie odbioru listu poleconego wysłanego pocztą tradycyjną. Do wysłania pisma ogólnego za pośrednictwem portalu gov.pl potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego.

 

źródło: samorząd.pap.pl