KOMENTARZ DO NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

33

W styczniu do rąk czytelników trafił zapowiadany wcześniej przez Wydawnictwo C.H.BECK Komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych. Redaktorem i współautorką Komentarza jest radca prawny Marzena Jaworska, a autorkami także radca prawny Dorota Grześkowiak-Stojek, adwokat Julia Jarnicka oraz radca prawny Agnieszka Matusiak. Wydawca wskazuje, iż jest to pierwszy na rynku komentarz omawiający nową ustawę, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Adresowany jest do uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim zamawiających i wykonawców, ich pełnomocników i pracowników, ale też organów rozstrzygających spory zamówieniowe, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych, osób wykonujących kontrole zamówień publicznych oraz studentów i aplikantów zawodów prawniczych. Ze swej strony rekomendując Komentarz z przyjemnością przypominamy, iż jego Autorki od wielu lat publikują artykuły na łamach naszego miesięcznika, są więc Czytelnikom DORADCY dobrze znane.

 

Informacja własna