http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jak było – jak jest

36

W 2019 r. uchwalono ustawę Prawo zamówień publicznych, z nomen omen tragiczną datą 11 września. Konieczność jej przyjęcia w uzasadnieniu do druku sejmowego 3264 (rządowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych) motywowano tym, że ustawa poprzednia powoduje problemy takie jak:

 • brak powiązania wydatków z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa;
 • wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie;
 • nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych;
 • nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym – od planowania udzielenia zamówienia, przygotowania postępowania po podsumowanie jego realizacji;
 • koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi;
 • niski odsetek zamówień udzielonych w innych trybach niż przetarg nieograniczony i wolna ręka;
 • zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta);
 • ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych;
 • niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w przedmiocie zamówień publicznych;
 • brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych;
 • rozproszony i nieefektywny system kontroli;
 • brak przejrzystości ustawy wywołany licznymi nowelizacjami. (…)

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx