http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Klauzula rebus sic stantibus w zamówieniach publicznych

81

Jednym z problemów z jakimi spotykają się wykonawcy robót budowlanych w toku realizacji zamówienia publicznego jest brak klauzul waloryzacyjnych w umowach, co w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany stosunków gospodarczych grozi im poniesieniem rażącej straty na danym zadaniu.

 

Wprowadzenie

Przypomnijmy w skrócie, że na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych instytucja waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, została uregulowana w art. 439. Przepis ten stanowi, że umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

W ramach obowiązku określonego w tym przepisie zamawiający ma swobodę – oczywiście z poszanowaniem ustawowych zasad określających relacje między stronami – w ukształtowaniu klauzuli waloryzacyjnej uwzględniającej specyfikę danego zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Klauzula rebus sic stantibus
  • Nadzwyczajna zmiana stosunków
  • Związek przyczynowy
  • Pozew oparty na klauzuli rebus sic stantibus
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx