http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Komu potrzebny jest i czemu służy plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

19

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pojawił się w przepisach Prawa zamówień publicznych w 2016 r. Jako swoiste novum w owym czasie wprowadziła go ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca ustawę z 2004 r.

Wraz z wdrożeniem nowych dyrektyw zamówieniowych polski ustawodawca w art. 13a ówcześnie obowiązującej ustawy postanowił wprowadzić to krajowe rozwiązanie, niezależnie od podobnego funkcjonującego w prawie unijnym instrumentu, tj. wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach.

W jakim celu? Niestety, wprost nie zostało to wyartykułowane w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej ten instrument do krajowych zamówień publicznych. Niemniej wielokrotnie podczas różnorakich konferencji i seminariów, w których informowano o tej nowej instytucji wskazywano, że jest to ważne i konieczne rozwiązanie z perspektywy przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienie publiczne.

Założeniem pomysłodawców tego rozwiązania było, aby przedsiębiorcy mogli odpowiednio wcześnie pozyskać informacje o zamówieniach danego rodzaju, w których się specjalizują i przygotować się do takiego zamówienia jeszcze przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Plan postępowań miał odzwierciedlać zamiar publicznych zamawiających przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w danym roku finansowym. Obowiązek ten dotyczył wyłącznie zamawiających publicznych, a więc tych, którzy są jednostkami sektora finansów publicznych, podmiotami prawa publicznego jak również związków tych zamawiających. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PLAN POSTĘPOWAŃ WEDŁUG PZP Z 2004 R.
  • PLAN POSTĘPOWAŃ WEDŁUG PZP Z 2019 R.
  • TREŚĆ PLANU POSTĘPOWAŃ
  • SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY PLANU POSTĘPOWAŃ
  • PROBLEMY Z PLANEM POSTĘPOWAŃ
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx