http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Korzyści ze skierowania sporu na drogę mediacji

16

Zamówienie publiczne nie kończy się w momencie zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania. Można powiedzieć, że to dopiero początek, bowiem celem samym w sobie jest wykonanie udzielonego zamówienia. Niestety, w trakcie jego realizacji dość często pojawiają się „schody”, trudności, które przeradzają się w konflikt pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, który niekiedy eskaluje i przeradza się w poważny spór. Każda ze stron „okopuje się” na swoim stanowisku, a negatywne emocje narastają.

Taka sytuacja stwarza ogromne ryzyka dla obu stron – zamawiający nie uzyska oczekiwanego rezultatu w postaci wykonanego należycie zamówienia, zaś wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. Następuje blokada po obu stronach, a perspektywa zaspokojenia interesów oddala się o wiele lat, rysuje się obraz kłopotów, „biegania po sądach”, dodatkowych kosztów i nieproduktywnych obowiązków pracowników. Ale czy tak musi faktycznie być, jeśli już doszło do zaognienia konfliktu?

Prawo zamówień publicznych w dziale X przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów, wynikłych na tle realizacji umów w sprawie zamówień publicznych. W szczególności, zgodnie z art. 591 ust. 1, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Jaki spór nadaje się do mediacji?
  • Szybkość i niskie koszty
  • Elastyczność procedury i poufność
  • Kwestie proceduralne
  • Kompromisowe rozwiązanie a wyrok
  • Inne korzyści z polubownego zakończenia sporu
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx