ODWOŁANIE WICEPREZES UZP

41

Z dniem 19 maja 2019 r. ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołana została Barbara Loba. Informacja tej treści zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.