http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NABÓR NA STANOWISKA WICEPREZESÓW UZP

35

W dniu 19 czerwca Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłosił nabór na dwa stanowiska wiceprezesów UZP. Jak wynika z ogłoszenia, opublikowanego na stronie internetowej UZP zadaniem nowych wiceprezesów będzie „zastępowanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie zadań kierownika jednostki oraz zadań wynikających z art. 154 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”. Wśród nich wymienia się między innymi: dokonywanie analiz funkcjonowania systemu zamówień publicznych, dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień publicznych oraz podejmowanie działań następczych przewidzianych ustawą, opracowywanie programów szkoleń, organizowanie oraz inspirowanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych, przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych kryteriów ocen merytorycznego poziomu szkoleń, upowszechnianie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych, opracowywanie sprawozdania rocznego o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych. Kandydaci na wiceprezesów posiadać powinni wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, kompetencje kierownicze, a także co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Termin składania dokumentów przez osoby zainteresowane upływa w dniu 8 lipca 2019 r.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx