PROJEKT NOWEGO PZP

29

W dniu 19 czerwca 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz.

źródło: www.uzp.gov.pl