przeglądanie Kategoria

06. Czerwiec

MAŁE FIRMY WIELKIE ZMIANY

Trwa cykl konferencji „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”, mających na celu wsparcie przedsiębiorców z…

BIM-HYDE PARK

W dniu 27 maja 2019 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne (Hyde Park) Urzędu Zamówień Publicznych, poświęcone tematyce narzędzi…

PRIORYTETY DLA PE

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo energetyczne – tym według uczestników ankiety PAP Parlament…

POWOŁANIE PREZES KIOc

W związku z upływem  kadencji Prezes KIO,  na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Minister Przedsiębiorczości i…

ODWOŁANIE WICEPREZES UZP

Z dniem 19 maja 2019 r. ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołana została Barbara Loba. Informacja tej treści…

PROJEKT NOWEGO PZP

W dniu 19 czerwca 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez…

Zamówienia podprogowe

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki…

Warunki zamówienia

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga opisania nie tylko tego co będzie nabywane, ale i określenia…

Sprostowanie

W drugiej części artykułu Józefa Górnego pt. „Szczególne znaczenie pozacenowych kryteriów oceny ofert” opublikowanej w numerze…

Przetarg nieograniczony

UWAGI OGÓLNE W systemie zamówień publicznych przyjęto, że zamówienie może być udzielone wykonawcy wyłącznie w wyniku…

Narodziny ustawy

Rok 1994 to kolejny rok budowania nowoczesnego, dobrze zorganizowanego państwa polskiego. Byliśmy wówczas po wprowadzeniu…

Konferencja

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS odbyła się konferencja pt. „Przeszłość dla przyszłości.…