POWOŁANIE PREZES KIOc

28

W związku z upływem  kadencji Prezes KIO,  na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz z dniem 15 czerwca 2019 r. powołała Małgorzatę Rakowską, dotychczasową Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, na kolejną kadencję. Małgorzata Rakowska funkcję Prezes KIO pełni od 14 czerwca 2016 r.

źródło: www.uzp.gov.pl