STANOWISKO UZP W SPRAWIE WALORYZACJI

8

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczony został dokument pt. „Waloryzacja wynagrodzenia koncesjonariusza za etap robót budowlanych w ramach umów koncesji, w których wynagrodzeniem koncesjonariusza jest wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością.” Z uwagi na istotne znaczenie problematyki, której dotyczy, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

źródło: gov.pl/web/uzp