STUDIA PODYPLOMOWE

6

Trwa rekrutacja do udziału w 2. edycji Podyplomowych Studiów „Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych” prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej. Jedną z kluczowych zmian w systemie zamówień publicznych wprowadzonych Prawem zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. jest szersze postrzeganie zamówień publicznych niż tylko przez pryzmat procedury zamówieniowej – jako całego procesu zakupowego. Dlatego też prowadzone przez SGH studia są komplementarne w stosunku do prowadzonych na wielu uczelniach w Polsce studiów dotyczących zamówień publicznych. Studia Podyplomowe „Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych” mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego podejścia do realizacji zamówień publicznych z punktu widzenia wymagań prawnych oraz kompetencji z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania (w tym: zasady i logika umów, budżetowanie oraz procedury zakupowe, zarządzanie zespołem i projektem zamówienia, przygotowanie studium wykonalności, kontrola zarządcza, negocjacje, a także komunikacja, w tym w mediach społecznościowych i ewaluacja zamówień publicznych). Adresatem Studiów są przede wszystkim pracownicy zamawiających, ale też wszystkie osoby uczestniczące w procesie zakupowym. Komplet informacji dotyczących studiów znajduje się pod adresem – https://www.sgh.waw.pl/pspkzp.

 

źródło: gov.pl/web/uzp