System zamówień publicznych w kolejnych latach

19

Część pierwsza

CEL

 

Dwadzieścia pięć lat istnienia systemu zamówień publicznych nie wystarczyło, by udzielić jednoznacznej odpowiedzi o cel istnienia tego systemu, a precyzyjniej o cel regulacji prawnych, które stworzyły system. Zadaniem podstawowym następnego dwudziestopięciolecia jest pilna odpowiedź na to pytanie. Powinna być to odpowiedź mająca charakter normy prawnej będąc pierwszym lub jednym z pierwszych przepisów ustawy (nowego prawa zamówień publicznych).

Włodzimierz Dzierżanowski