Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny

495

Negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny to stosunkowo nowe tryby udzielania zamówień publicznych w Polsce. Tryb negocjacji z ogłoszeniem pojawił się w roku 2004 wraz z uchwaleniem ustawy prawo zamówień publicznych, zaś dialog konkurencyjny dopiero w roku 2006 wraz z jedną z kolejnych nowelizacji ustawy. Tryby te nigdy jednak nie zyskały szerszej popularności. W ramach tego artykułu próbuję przeanalizować przyczyny takiego stanu rzeczy.

Tomasz Zalewski