Narodziny ustawy

30

Rok 1994 to kolejny rok budowania nowoczesnego, dobrze zorganizowanego państwa polskiego. Byliśmy wówczas po wprowadzeniu samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powstawały kolejne instytucje przebudowujące administrację publiczną, ustanawiające nowe procedury jej działania. Zgromadzenie Narodowe powołuje Komisję Konstytucyjną, która ma przygotować projekt Konstytucji RP konstruujących ustrój państwa w duchu wartości obywatelskich i demokratycznych.

Krzysztof Janik