http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Szkoła doradcy

47

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Poza kursami dla specjalistów do spraw zamówień publicznych Centrum Kształcenia organizuje szkolenia jednodniowe, przeznaczone zarówno dla pracowników jednostek zamawiających, jak i dla przedsiębiorców. Obecnie oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

ZAMÓWIENIA INFORMATYCZNE

Program szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy, umożliwiającej samodzielne przygotowanie postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji oraz w zgodzie w wytycznymi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie, oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, określenia sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób zapewniający przestrzeganie zasady równego traktowania.

Obejmuje zamówienia na:

a) oprogramowanie, z uwzględnieniem wolnego i otwartego oprogramowania, oprogramowania własnościowego, standardowego oraz tworzonego na zamówienie,

b) sprzęt informatyczny z uwzględnieniem rozwiązań dla pojedynczych stanowisk komputerowych i rozwiązań serwerowych, a także podstawowych rodzajów sprzętu peryferyjnego,

c) usługi informatyczne.

Powiązane artykuły

Szkolenie adresowane jest do osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, których przedmiotem są dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz usługi informatyczne.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć, w tym 5 godzin wykładów i 1 godzinę ćwiczeń. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykładów,  przygotowanych w oparciu o analizę praktyki udzielanych zamówień i orzecznictwo.

 

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 29 SIERPNIA BR.

Z dniem 19 października 2014 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232), które wprowadzają szereg istotnych zmian.

Program szkolenia ma na celu przedstawienie istoty tych zmian, a także praktycznych konsekwencji, jakie powodują dla zamawiających oraz wykonawców, ubiegających się o zamówienia publiczne.

Szkolenie adresowane jest do osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, a także do przedsiębiorców, uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć, w tym 5 godzin wykładów i 1 godzinę seminarium. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx