http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

32

Kontynuując działania edukacyjne dla uczestników zamówieniowego rynku Urząd Zamówień Publicznych zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania ze szkoleń e-learningowych, poświęconych wybranym zagadnieniom Prawa zamówień publicznych. Na obecną chwilę dostępne są 2 moduły szkoleniowe – przygotowanie postępowania oraz kwalifikacja podmiotowa wykonawców. W kolejnych tygodniach, e-learning zostanie uzupełniony o nowe materiały, o czym UZP będzie informował na bieżąco. Każdy moduł szkoleniowy składa się z rozdziałów i lekcji. Na zakończenie modułu przewidziana została możliwość wykonania testu podsumowującego, którego zdanie uprawnia do pobrania certyfikatu o ukończonym kursie. Materiały e-learningowe zostały przygotowane w ramach Projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx