http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

TEKST JEDNOLITY KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

8

W Dzienniku Ustaw  z dnia 15 października 2024 r. pod poz. 572 ukazał się jednolity tekst ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Dokument obejmuje zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 27 marca br. W ujednoliconym tekście uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 27 marca 2024 r. Opublikowany dokument nie obejmuje niektórych przepisów przejściowych dotyczących postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Kodeks postępowania administracyjnego normuje m.in. zasady postępowania przed organami administracji publicznej oraz postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. Reguluje też zasady postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń oraz nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu.

 

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx