Usługi ochrony osób i mienia

50

Usługi ochrony są wykonywane przez koncesjonowane podmioty, które mogą być wyspecjalizowane w ich dwóch zasadniczych rodzajach. Pierwszym z nich jest usługa ochrony wykonywana bezpośrednio przez człowieka, co określane jest jako ochrona fizyczna. W tym przypadku wyróżnić można usługi ochrony mienia, osób, a także połączenie obydwóch elementów w jedną usługę. Drugim rodzajem jest ochrona techniczna, która polega na zastosowaniu różnorodnych rozwiązań mechaniki i elektroniki. Do takich rozwiązań należą wszelkiego typu systemy alarmowe i instalacje telewizji przemysłowej. W sytuacji, gdy ochrona jest sprawowana przez system alarmowy, najczęściej odbywa się w połączeniu ze zdalnym monitorowaniem sygnałów systemu przez całodobową stację, która w razie uruchomienia alarmu wysyła patrol grupy interwencyjnej (dalej: GI).