przeglądanie Kategoria

09. Wrzesień

Na marginesie

Usługi ochrony osób i mienia to kolejny sektor rynku zamówień publicznych, niszczony przez dominację kryterium cenowego.…

Zagrożenia i korzyści

Z Dorotą Godlewską, Prezesem Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” rozmawia Martyna Anna Śpiewak Usługi ochrony osób i mienia…

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony są wykonywane przez koncesjonowane podmioty, które mogą być wyspecjalizowane w ich dwóch zasadniczych rodzajach.…

Związanie wykonawcy ofertą

W sytuacji, w której termin związania ofertą upływa po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed zawarciem umowy w sprawie…