http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

MSWiA formalnie podzielone

91

Działające od 1997 roku MSWiA w dniu 21 listopada zostało formalnie podzielone na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Nowym szefem MSW został Jacek Cichocki, dotychczasowy sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów. Stanowisko szefa MAiC objął dotychczasowy przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Michał Boni. Zgodnie z podpisanym przez premiera Donalda Tuska rozporządzeniem Cichocki zajmie się sprawami wewnętrznymi. Organy mu podległe to m.in.: Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Obrona Cywilna Kraju, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Z kolei szefowi MAiC podlegają: administracja publiczna, informatyzacja, a także łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Boni nadzoruje również Głównego Geodetę Kraju oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx