http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zagrożenia i korzyści

37

Z Dorotą Godlewską, Prezesem Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” rozmawia Martyna Anna Śpiewak

Usługi ochrony osób i mienia to istotny segment polskiego rynku zamówień publicznych. Jak Pani ocenia jego funkcjonowanie?

Usługi te stanowią nie tylko istotny segment rynku zamówień publicznych, ale także ważny element systemu bezpieczeństwa publicznego. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że obecność security na rynku zamówień jest podwójnie ważna – po pierwsze z tytułu ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, po drugie zaś z powodu koncesjonowania. Być może właśnie dlatego, zwłaszcza w ostatnim okresie, przetargi publiczne wywołują ogromne emocje w całej branży. Choć wydawać by się mogło, że ustawa regulująca dziedzinę zamówień publicznych powinna ułatwić życie zamawiającemu i wykonawcy, nie w każdym aspekcie spełnia te oczekiwania. Na początku funkcjonowania przepisów o zamówieniach publicznych obie strony wyposażone były w zrównoważone prawa i obowiązki. Niestety, przez lata „dłubania” w tych przepisach, głównie w Prawie zamówień publicznych, mamy obecnie to, co mamy, mianowicie regulacje trudne i nieprzychylne wykonawcy. A do tego ogromnie kosztowne. Znacznie gorsza jednak jest praktyka stosowana przez zamawiających, sposób, w jaki zamawiane są usługi ochrony. Wydaje się, obserwując na bieżąco ogłaszane przetargi, że obydwie strony na tym tracą. Zamawiający – ponieważ nie otrzymuje oczekiwanej jakości usług i wykonawca, bo dokonuje ekwilibrystyki kosztami, aby zamówienie zrealizować. Dzieje się więc nie najlepiej. Moje środowisko ma pełną wiedzę w tym zakresie i bogate doświadczenia wynikające z udziału w rynku zamówień publicznych. Chciałabym bardzo, aby zamawiający, którzy korzystają z usług naszych firm, rozumieli korzyści i zagrożenia wynikające ze sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty, a także mieli świadomość specyfiki działania koncesjonowanych podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony osób i mienia. Ale przede wszystkim chciałabym, aby rozumieli realne zagrożenia, wynikające ze stosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx