Polska wersja językowa dokumentu roboczego KE ws. partnerstwa publiczno-prywatnego

98

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej polską wersję dokumentu dotyczącego stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych w przypadku współpracy pomiędzy zamawiającymi (partnerstwo publiczno-prywatne). Polską wersję językową dokumentu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Prawo Unii Europejskiej – Dokumenty”. Pozostałe wersje językowe znajdują się na stronie Komisji pod adresem: www.ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/partnerships/cooperation/index_en.htm

Źródło: www.uzp.gov.pl