http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ustanowienie gwarancji zapłaty na rzecz wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane – wybrane zagadnienia

27

Przedmiotem niniejszego artykułu są wybrane zagadnienia związane z ustanowieniem gwarancji zapłaty za roboty budowalne zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 649¹ – 649⁵) w ramach umowy o zamówienie publiczne. Ocenie poddana zostanie konstrukcja przepisów które stały się przedmiotem dogłębnej analizy przedstawicieli doktryny skutkującej rozbieżnościami interpretacyjnymi, ich zakres, a także ich zakładane cele.

 

 

CEL PRZEPISÓW

 

W dniu 16 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, wprowadzająca gwarancję zapłaty na rzecz wykonawcy robót budowlanych do regulacji kodeksowych.

 

Nastąpiło to w celu przeciwdziałania występowaniu na rynku usług budowlanych przypadków nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności za wykonane świadczenia dotyczące robót budowlanych, w szczególności wykonawcom występującym w procesie inwestowania w charakterze podwykonawców. Jako kolejny cel wskazano szybkie i efektywne uzyskanie przez wykonawców lub podwykonawców środków finansowych, z których pokrywa się m.in. koszty robocizny czy materiałów budowlanych, na wypadek restrukturyzacji kontrahenta, czy nawet jego upadłości, czego nie gwarantował wymiar sprawiedliwości. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY
  • GWARANCJA ZAPŁATY – FORMA, KOSZTY, TREŚĆ, REALIZACJA UPRAWNIEŃ
  • UPRAWNIENIA WYKONAWCY W BRAKU ŻĄDANEJ GWARANCJI ZAPŁATY
  • UWAGI KOŃCOWE

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx