http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Czy opcja może być większa niż zamówienie podstawowe?

57

Prawo opcji jest bezprecedensową instytucją prawa zamówień publicznych, dającą bardzo duże możliwości kształtowania kontraktu przez zamawiającego. Jest w tym zakresie niezwykłym narzędziem ze względu na elastyczność i możliwości adaptacyjne, jakie wprowadza do kontraktu.

 

 

UWAGI WSTĘPNE

W zasadzie nie da się sklasyfikować wszystkich stosowanych przez zamawiających rodzajów opcji, bowiem każda z nich będzie dopasowana do konkretnego postępowania i związana z konkretnym przedmiotem zamówienia.

 

Prawo opcji może działać istotnie na korzyść interesu publicznego, ekonomicznego czy organizacyjnego zamawiającego, daje mu bowiem niezwykłą swobodę kształtowania zamówienia publicznego w zależności od swoich potrzeb, warunków finansowych i wiedzy o przedmiocie zamówienia na etapie jego kontraktowania.

 

Kluczową zaletą prawa opcji o charakterze zwiększającym jest szybkie uzyskanie zamówienia, bez konieczności przeprowadzania osobnej procedury. Opcja zabezpiecza potrzeby zamawiającego w przypadku zakupów, co do których nie ma on pewności, czy będą konieczne, bądź nie jest pewien, czy będzie miał odpowiednie środki finansowe. Ponadto, nie musi posiadać środków na sfinansowanie opcji w momencie otwarcia ofert. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • REGULACJE PRAWNE
  • WIELKOŚĆ OPCJI
  • PRAWO OPCJI A KLAUZULE REWIZYJNE
  • PRAWO OPCJI A ZASADY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • PRAKTYCZNE ASPEKTY WPROWADZENIE PRAWA OPCJI PRZEWYŻSZAJĄCEGO WIELKOŚCIĄ ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx