http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Uwarunkowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

17

PODMIOTOWY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Podmiotowy zasięg odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wyznaczają przepisy art. 4 – 4a uod.

W wyniku nowelizacji w 2012r. kręgiem osób posiadających tzw. zdolność dyscyplinarną objęto osoby gospodarujące środkami publicznymi lub środkami zagranicznymi bezzwrotnymi, także przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Ponadto zakres odpowiedzialności rozszerzono na osoby dopuszczone do wykonywania czynności przy udzielaniu zamówień publicznych. Późniejsze nowelizacje dotyczyły już dalszej racjonalizacji zakresu przedmiotowego odpowiedzialności.

Zdolności dyscyplinarnej w ujęciu art. 4 – 4a uod nie ogranicza pełnienie przez sprawcę funkcji publicznej, z którą łączy się ewentualny immunitet jurysdykcyjny (parlamentarny, sędziowski, prokuratorski, dyplomatyczny). Dlatego prezes sądu, a także szef prokuratury, nie mogą korzystać z przysługującego im immunitetu, aktualnego jednak na wypadek odpowiedzialności karnej lub w sprawach o wykroczenia. W ramach analizowanej odpowiedzialności liczy się wyłącznie to, czy osoba zajmuje określone ustawowo stanowisko kierownicze bądź odpowiada za gospodarowanie środkami publicznymi lub udzielenie zamówienia publicznego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • OSOBY ODPOWIEDZIALNE
  • SZCZEGÓLNY STATUS KOMISJI PRZETARGOWEJ
  • ZAKRES PODMIOTOWY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx