http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

UZP O MINIONYM ROKU ORAZ O WYZWANIACH NA ROK 2024

17

W końcu ubiegłego roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się materiał, zawierający „krótkie podsumowanie najważniejszych działań zrealizowanych przez Urząd w roku 2023” oraz wskazanie „wyzwań na kolejne 12 miesięcy”. Czytamy w nim między innymi, że „niezmiennie największym i najbardziej wymagającym zadaniem realizowanym przez Urząd była budowa, utrzymanie i rozwój Platformy e-Zamówienia. Pomimo trudności, które udało się przezwyciężyć, rok 2023 kończymy z optymistycznym spojrzeniem w przyszłość i dobrą perspektywą na kolejne lata funkcjonowania narzędzia. Ruszył pilotaż projektu wdrożenia elektronicznego protokołu w Krajowej Izbie Odwoławczej. Po pierwszych rozprawach otrzymujemy pozytywną informację zwrotną, co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że wszelkie działanie elektronizacyjne są potrzebne i oczekiwane przez interesariuszy rynku. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęliśmy przegląd Prawa zamówień publicznych. Jest on naturalnym dopełnieniem całego procesu powstawania Pzp. (…) W roku 2023 przygotowaliśmy odświeżoną, drugą wersję Komentarza do Prawa zamówień publicznych. Została ona uzupełniona o odniesienia do nowych przepisów, których w momencie tworzenia pierwszej wersji nie było jeszcze w porządku prawnym. (…) Dużą popularnością cieszyły się opracowane w roku 2023 praktyczne przewodniki po zamówieniach publicznych w krajach ościennych – CzechachSłowacjiNiemczech i Ukrainie. Celem tych publikacji, skierowanych nie tylko do przedsiębiorców, którzy mają już doświadczenie, lecz przede wszystkim do tych zamierzających dopiero rozpocząć działalność na innych rynkach zamówień publicznych, jest możliwie zwięzłe przedstawienie charakterystyki systemu zamówień publicznych w danym kraju. Cieszące się dużym powodzeniem działania edukacyjne Urzędu koncentrowały się wokół Projektu „Profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polityki zakupowej Państwa. Zrealizowanych zostało łącznie kilkadziesiąt szkoleń dla blisko 4000 uczestników, a także liczne konferencje. Aktywności szkoleniowej towarzyszyły także publikacje poświęcone wybranym aspektom funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Dodatkowo opublikowana została platforma e-learningowa, na której dostępne są elektroniczne szkolenia poświęcone najważniejszym zagadnieniom Prawa zamówień publicznych. Wzorem lat ubiegłych działania skoncentrowane wokół elektronizacji zamówień publicznych stanowić będą główną oś aktywności Urzędu w roku 2024. Mowa tu nie tylko o dalszym utrzymaniu Platformy e-Zamówienia, ale przede wszystkim o pełnym wdrożeniu elektronicznego protokołu w Krajowej Izbie Odwoławczej. Podejmowane będą również działania zmierzające do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w rozprawach przed KIO. Wiemy, że ten pomysł spotyka się z dużym zainteresowaniem wszystkich stron postępowań. Oznacza on szereg oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu udziału w rozprawach w takim samym wymiarze, jak w tradycyjnej formie. Kontynuowany będzie przegląd Prawa zamówień publicznych. (…) W dalszym ciągu realizowane będą działania edukacyjne w postaci szkoleń, czy publikacji. Napawa nas radością powodzenie jakim cieszą się szkolenia organizowane przez Urząd i dokładać będziemy cały czas starań, by były one niezmiennie na najwyższym poziomie merytorycznym. Powyższe projekty to tylko część z naszych działań, które wykonujemy każdego dnia. Nieustannie bacznie przyglądamy się temu wszystkiemu, co dotyczy rynku zamówień publicznych. Tam, gdzie okaże się to niezbędne, będziemy w razie potrzeby reagować na pojawiające się systemowe zagadnienia.”

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx