http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia mieszane obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane

138

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do jego udzielenia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.

 

WPROWADZENIE

O zamówieniach mieszanych obejmujących równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane mówi art. 27 Pzp. Przepis ten został wprowadzony, aby umożliwić zamawiającym prawidłową kwalifikację mieszanego zamówienia pod właściwy reżim prawny zamówień na usługi, zamówień na dostawy albo zamówień na roboty budowlane.

Dotyczy to np. przesłanek zastosowania trybów udzielenia zamówienia (art. 209 ust. 1 pkt. 3), a także przepisów określających wysokość progów stosowania przepisów Pzp, w klasycznych zamówieniach dla dostaw i usług 221 000 euro, a dla robót budowlanych 5 538 000 euro. Tak więc prawidłowa kwalifikacja zamówienia mieszanego jako zamówienia na usługi,  dostawy, roboty budowlane, usługi społeczne jest istotna dla ustalenia czy zamówienie przekracza próg unijny. Niewłaściwe zakwalifikowanie zamówienia np. jako roboty budowlane spowoduje zastosowanie niewłaściwych przepisów Pzp.

Ustawodawca przewidział różny sposób ustalenia głównego przedmiotu zamówienia w zależności od tego, jakie rodzaje zamówień zostały połączone w jednym zamówieniu o charakterze mieszanym. Zgodnie z art. 27 ust. 1 jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia. Jednak sposób ustalenia głównego przedmiotu zamówienia jest różny w zależności od tego, jakie rodzaje zamówień są połączone w jednym zamówieniu o charakterze mieszanym.

Tematem artykułu są zamówienia o charakterze mieszanym, które obejmują roboty budowlane z usługami lub dostawami. W takich zamówieniach główny przedmiot zamówienia określa się stosując przede wszystkim kryteria jakościowe oraz uzupełniająco ilościowe. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRZYKŁAD PIERWSZY

Uchwała KIO z dnia 26 kwietnia 2023r.

  • PRZYKŁAD DRUGI

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych

z dnia 13 kwietnia 2022r.

  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx