http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WAŻNA OPINIA RIO

86

Przepisy nie zabraniają gminie realizacji inwestycji na użyczonym gruncie – wynika z opinii RIO w Lublinie. Izba zaznacza jednak, że umowa użyczenia powinna należycie zabezpieczać interes majątkowy gminy poprzez zastosowanie możliwego długiego okresu jej obowiązywania. Miasto Chełm poprosiło RIO o opinię na temat możliwości budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej na gruntach użyczonych miastu przez samorząd woj. lubelskiego. W odpowiedzi RIO stwierdziła, że przedsięwzięcie mieści się w katalogu zadań własnych gminy. Wskazała jednocześnie, że „przepisy prawa nie określają, że gmina może realizować zadania publiczne wyłącznie przy wykorzystaniu nieruchomości stanowiących jej własność”. RIO zwróciła uwagę, że miasto powinno odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy. „W praktyce oznacza to, że umowa użyczenia powinna należycie zabezpieczać interes majątkowy gminy poprzez zastosowanie możliwego długiego okresu jej obowiązywania (przy czym wobec zamierzonej znacznej wartość nakładów zaproponowany okres 10 lat nie wydaje się okresem wystarczająco długim) oraz rozliczenia nakładów po jej obowiązywania (przy czym wobec zamierzonej znacznej wartość nakładów zaproponowany okres 10 lat nie wydaje się okresem wystarczająco długim) oraz rozliczenia nakładów po jej wygaśnięciu z uwzględnieniem środków zainwestowanych przez miasto na obcym gruncie” – czytamy w opinii RIO.

 

źródło: www.samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx