http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

38

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się 7 i 21 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 4 marca do godz. 16.00 będzie można zgłaszać listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic w Warszawie. Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upłynie 14 marca o godz. 16.00. Pełnomocnicy będą mieli czas do 12 lutego na zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Jak wskazano w kalendarzu, najpóźniej do 28 marca gminy będą musiały podać do publicznej wiadomości informację o organizacji w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego. Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności wyborczej przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx