http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYKŁADOWCY

142

Andrzej Banaś

W systemie zamówień publicznych od pierwszych dni jego istnienia. Od 1993 r. bliski współpracownik Samodzielnego Zespołu ds. Ustawy o Zamówieniach Publicznych przy Urzędzie Rady Ministrów. We wrześniu 1994 r. jako pierwszy w kraju mianowany Pełnomocnikiem Wojewody ds. Wdrażania Ustawy o Zamówieniach Publicznych (w woj. krakowskim). Wieloletni trener z listy Prezesa UZP prowadzący do dziś działalność szkoleniową. Publicysta zajmujący się problematyką zamówień publicznych, uczestnik grupy założycielskiej, a następnie wieloletni członek zespołu redakcyjnego Doradcy, autor ponad 130 publikacji zamieszczanych na jego łamach, obecnie członek Rady Programowej tego miesięcznika. Z okazji dziesięciolecia systemu zamówień w Polsce odznaczony Złotym Krzyżem  Zasługi. Obecnie współwłaściciel działającej w Krakowie firmy doradczej z zakresu zamówień publicznych.

 

Tomasz Czajkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z systemem zamówień publicznych związany od początku jego istnienia. W latach 1995 – 1997 jako Wiceprezes UZP współorganizator nowopowstającego Urzędu Zamówień Publicznych oraz współtwórca podstaw polskiego systemu zamówień publicznych. Inicjator powstania i autor pomysłu miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, a następnie w latach 1998 – 2001 jego redaktor naczelny. W okresie tym uczestnik prac związanych ze wszystkimi „dużymi” nowelizacjami ustawy o zamówieniach publicznych. W roku 2000 ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej pracującej nad rządowym projektem ustawy o zamówieniach publicznych, w roku następnym ekspert w podkomisji powołanej do pracy nad rządowym projektem ustawy o nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Inicjator oraz kierownik pierwszego kompleksowego ankietowego badania polskiego systemu zamówień publicznych, zakończonego opracowaniem raportu pt. „Zamówienia publiczne – prawo i praktyka”. Autor wielu artykułów, programów szkoleniowych oraz wykładowca podczas kursów i seminariów dotyczących zamówień publicznych. Redaktor i współautor wydawnictwa książkowego „Zamówienia publiczne. Poradnik przedsiębiorcy” oraz wydanego przez UZP Komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W latach 2001 – 2008 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W 2004 r. inicjator opracowania i współautor projektu Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także przeprowadzanych w latach 2005 – 2006 jej nowelizacji.

Powiązane artykuły

 

Janusz Dolecki

Dr inż., absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykładowca, trener szkolący trenerów, arbitrów, ekspertów zamówień publicznych, wykładowca na blisko 200 szkoleniach, autor programu szkoleniowego i wykładowca na szkoleniu trenerów w ramach programu OMEGA PHARE. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie problematyki zamówień publicznych na Uniwersytetach w Gdańsku, Łodzi i Białymstoku. Od 1996 niezależny ekspert w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Był ekspertem nadzwyczajnej komisji sejmowej zajmującej się w latach 1999 – 2000 przygotowaniem nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Od roku 2001 do roku 2004 był członkiem Rady Zamówień Publicznych, a w latach 2004-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie jest członkiem Komitetu Ekonomiki Budownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Budownictwa, a od 2010 r. członkiem Komisji Finansów i Budżetu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Autor licznych publikacji fachowych, w latach 2002 – 2003 redaktor naczelny miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, obecnie członek jego Rady Programowej. Współautor książek: „Jak udzielać zamówień publicznych finansowanych ze środków UE” oraz „Poradnik dla Inwestorów przedsięwzięć strukturalnych”. Posiada długoletnie doświadczenie ze współpracy z zamawiającymi sektorami administracji centralnej i samorządowej, zamawiającymi udzielającymi zamówień sektorowych oraz wykonawcami. Obecnie prowadzi działalność doradczą i konsultingową w zakresie zamówień publicznych, między innymi sprawuje funkcję pełnomocnika stron reprezentującego zamawiających i odwołujących (uczestniczył w ponad stu rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą).

 

Piotr Zatyka

Ekspert w dziedzinie Prawa zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, wieloletni pracownik samorządowy. Niezależny doradca ds. zamówień publicznych, przez ponad pięć lat współpracował z jedną z największych polskich firm informatycznych, którą wpierał w kilkuset postępowaniach, były członek Komitetu Zamówień Sektora Publicznego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx