http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Korekty finansowe przy naruszeniu Prawa zamówień publicznych

49

Część druga

Polska jako państwo członkowskie zobowiązana jest do ochrony interesów finansowych Wspólnoty. Obowiązek ten w szczególny sposób dotyczy beneficjentów realizujących projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, a także unijne instytucje, uczestniczące w systemie ich wydatkowania.

 

ORZECZNICTWO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KOREKT FINANASOWYCH

Momentem, który nastręcza najwięcej trudności i generuje największe ryzyko, co do popełnienia błędów i konsekwencji w postaci korekty finansowej jest moment wprowadzenia nowych przepisów lub pojawienia się nowych interpretacji (wyrok TSUE lub KIO).

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że w przeszłości wprowadzenie elektronizacji, w zakresie komunikacji i przekazywanych dokumentów, ofert („słynna telenowela” w zakresie prawidłowości złożonego skanu oferty czy algorytmu SHA-1), znany wyrok TSUE w sprawie Esaprojekt (C-387/14) to momenty, które wprowadzały najwięcej zamieszania w wydawałoby się stabilny system.

Obecnie zaś najczęściej dyskutowanym tematem i zarazem wyzwaniem jest skuteczna waloryzacja, ale ta ze względu na „zielone światło” od Prokuratorii Generalnej i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w mniejszym stopniu generuje ryzyko korekt finansowych.

W związku z powyższym należałoby życzyć zarówno kontrolerom, jak i zamawiającym jak najbardziej stabilnego systemu zamówień publicznych, aby jak najrzadziej konieczne było odwoływanie się do, siłą rzeczy, niezbyt lubianego „Taryfikatora”.

Poniżej przedstawiam przykłady orzecznictwa (na krajowym poziomie)
w sprawach dotyczących korekt finansowych – dla kontrolujących i kontrolowanych, celem szybkiego dotarcia do interesującego ich wyroku.

(…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx