http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych

40

Od początku roku do końca października w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 254.522 ogłoszenia, w tym:

  • o zamówieniu – 112.857 co stanowi 44,34% opublikowanych ogłoszeń,
  • o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / na podwykonawstwo – 66 co stanowi 0,03% opublikowanych ogłoszeń,
  • o konkursie – 69 (0,03%),
  • o udzieleniu zamówienia –103.329 (40,60%),
  • o wyniku konkursu – 77 (0,03%),
  • o zmianie ogłoszenia – 35.059 (13,77%),
  • o zamiarze zawarcia umowy – 3.065 (1,20%),
  • o zmianie umowy – 3.010 (1,18%).

 Łączna liczba opublikowanych dotychczas w BZP ogłoszeń jest większa o 10% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2017 (230.461 opublikowanych ogłoszeń).

Liczba ogłoszeń opublikowanych w październiku 2018 roku (29.052) jest o około 6% mniejsza w porównaniu do tego samego okresu w roku 2017 (27.284 opublikowanych ogłoszeń).

Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniach i konkursach jest o około 11% większa w stosunku do tego samego okresu roku 2017 (102.137 ogłoszeń o zamówieniu i konkursie). Stanowią one 44,4% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (48,72%), a następnie dostawy (29,82%) i usługi (21,45%).

Większość z 112.992 postępowań prowadzonych było w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 99,33%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 0,22%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,04%, dialog konkurencyjny –0,02%, licytacja elektroniczna – 0,32%, konkurs – 0,07%, partnerstwo innowacyjne –0,00%. Jak widać z powyższego partnerstwo innowacyjne, a także dialog konkurencyjny wciąż nie budzą zainteresowania zamawiających.

Od początku 2018 roku do chwili obecnej opublikowano 103.388 ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i wynikach konkursu (w analogicznym okresie roku 2017 opublikowano 92.050 takich ogłoszeń). Oznacza to, iż przez dziesięć miesięcy roku bieżącego udzielono o ponad jedenaście tysięcy więcej zamówień, niż przez dziesięć miesięcy roku ubiegłego.

Większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło ponad 91,15%. Poniżej szczegółowa struktura trybów na podstawie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych w roku 2018:

Jak z powyższego widać sytuacja w zakresie stosowanych przez zamawiających procedur udzielania zamówień o wartościach podprogowych nie zmienia się od wielu lat: na pierwszej pozycji znajduje się przetarg nieograniczony, na drugiej zamówienia z wolnej ręki. Pozostałe tryby nie przekraczają łącznie 1,5%.

 

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim rynku

zamówień publicznych w roku 2018.

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx