http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w realiach rynkowych

18

Zasadniczą cechą gospodarki rynkowej jest zachowanie równowagi pomiędzy podażą i popytem, wyznaczającym cenę równowagi oferowanego dobra materialnego lub usługi. To szkolne podejście do tematu jest weryfikowane przez racjonalne decyzje uczestników rynku. Czy, teoretycznie analizując temat, nie można przyjąć sytuacji, że jeden duży sprzedawca zaniży tak cenę, iż doprowadzi do upadku konkurencję? Uzyskując w ten sposób pozycję quasi monopolu może zawyżyć tak cenę, że z nadwyżką skompensuje sobie poniesioną pierwotnie stratę finansową.

Z punktu widzenia każdego sprzedawcy eliminacja lub ograniczenie działań konkurencji jest jak najbardziej racjonalna. Biorąc powyższe pod uwagę, nawet w obszarze wolnego rynku, w celu jego ochrony, wprowadzane są różnego rodzaju administracyjne regulacje. Pomimo nadal funkcjonującego określenia „wolny rynek” ta wolność ma pewne ograniczenia. W każdej współczesnej gospodarce rynkowej te ograniczenia występują w różnym stopniu, chroniąc uczestników rynku i przeciwdziałając pojawianiu się systemowych patologii.

 

W odróżnieniu od wolnego rynku, rynek zamówień publicznych regulowany jest wyłącznie administracyjnie.

 

MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA PATOLOGII

W wykreowanym przez ustawodawcę, sztucznym środowisku, w którym naturalne mechanizmy rynkowe zastąpiono regulacjami prawnymi, pojawienie się patologii, postrzeganej jako zjawisko niezamierzone o negatywnych konsekwencjach rynkowych, było kwestią czasu. Pomijając działania wynikające z intencjonalnego łamania prawa, regulacje prawne, niektóre niezamierzenie inne celowo, posiadają pewien margines interpretacyjny, dając możliwość pojawienia się zjawisk patologicznych.

 

Wprowadzenie takiego marginesu wynika z braku możliwości ujęcia wszystkich potencjalnych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w realiach gospodarczych.

Ten margines skutecznie wykorzystywany jest w zamówieniach publicznych przez jego interesariuszy, a działania prowadzące do jego ograniczenia poprzez orzecznictwo, nie zawsze były skuteczne. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • MENTALNOŚĆ INTERESARIUSZY SYSTEMU
  • REAKCJA RYNKU NA ZMIANY USTAWOWE
  • FILTR RACJONALNEGO DZIAŁANIA
  • FUNDAMENTALNE ZNACZENIE NARZĘDZI BADAWCZYCH

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx