http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zaniechanie podziału zamówienia na części

55

Zaniechanie podziału zamówienia na części

Zamawiający żąda dostarczenia w ramach jednego postępowania, niepodzielonego na części szerokiej gamy asortymentu z zakresu sprzętu IT. W celu złożenia oferty na tak szeroki asortyment wykonawcy będą musieli uzyskać oferty podwykonawców lub ubiegać się o zamówienie w ramach konsorcjum. Jedynie bardzo duże podmioty będą w stanie samodzielnie złożyć ofertę. Czy w świetle znowelizowanych w 2016 r. przepisów ustawy można skutecznie zaskarżyć zaniechanie podziału zamówienia na części?

Znowelizowane przepisy Prawa zamówień publicznych wprost nie kreują obowiązku dzielenia zamówienia na części mimo, że niewątpliwie takie działanie bywa pożądane. Służy ono bowiem i wzrostowi konkurencyjności, i dopuszczeniu do udziału postępowaniu małych i średnich przedsiębiorców. Przepisy jednak w tym zakresie pozostawiają zamawiającemu pewną swobodę oraz dają prawo do decydowania o sposobie udzielenia zamówienia.

Zgodnie z art. art. 36aa ust. 1 Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Również art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp nie kształtuje obowiązku podziału zamówienia na części, a jedynie obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx