http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zespół redakcyjny

61

logoMiesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca redaguje zespół wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych, posiadających wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zajmujących się tą problematyką od pierwszych chwil tworzenia polskiego systemu zamówień publicznych. Pismo współpracuje z grupą ponad 60 autorów.

 

Zespół Redagujący

 

Redaktor Naczelny Wydawnictwa Publicus
Redaktor Naczelny miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca
TOMASZ CZAJKOWSKI t.czajkowski@publicus.pl 

 

czajkowskiTomasz Czajkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Z systemem zamówień publicznych związany od początku jego istnienia.

Powiązane artykuły

W latach 1995 – 1997 jako Wiceprezes UZP współorganizator nowopowstającego Urzędu Zamówień Publicznych oraz współtwórca podstaw polskiego systemu zamówień publicznych.

Inicjator powstania i autor pomysłu miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, a następnie w latach 1998 – 2001 jego redaktor naczelny.

Autor oraz kierownik pierwszego kompleksowego ankietowego badania polskiego systemu zamówień publicznych, zakończonego opracowaniem raportu pt. „Zamówienia publiczne – prawo i praktyka”.

W latach 2001 – 2008 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

W 2004 r. inicjator uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych, współautor jej projektu, wydanych do niej aktów wykonawczych, a także przeprowadzanych w latach 2005 – 2006 nowelizacji.

Autor wielu artykułów, programów szkoleniowych oraz wykładowca podczas kursów i seminariów dotyczących zamówień publicznych.

Redaktor i współautor wydanego przez UZP Komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych.

„Za inicjatywę i przeprowadzenie kodyfikacji prawa dotyczącego zamówień publicznych w Polsce” w roku 2005 otrzymał honorową nagrodę „Publicus”. 

 

 

Adres Redakcji
Redakcja miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel.: +48 22 610 10 99
fax: +48 22 610 10 99 w. 26
www.zamowieniapublicznedoradca.pl
e-mail: redakcja@zamowieniapublicznedoradca.pl
redakcja@zpdoradca.pl 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx