AKTUALNOŚCI:

SAMORZĄDY W SPRAWIE DROGI S10

Kilkadziesiąt samorządów z Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski i Mazowsza wspólnie domaga się przyśpieszenia prac nad budową drogi ekspresowej S10. 14 września samorządy te…

TERMOMODERNIZACJA

We wrześniu rusza nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę ich źródła ciepła (pieca) oraz kolektory słoneczne i przydomowe mikroinstalacje…

WSPARCIE MŚP W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Zamówień Publicznych aktywnie uczestniczy w projekcie „Prawo do przedsiębiorczości”, mającym na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP. Kierunki działań podejmowanych przez UZP z myślą o…

NIE DZIAŁAJĄ STREFY OGRANICZONEJ EMISJI

Przepisy ustawy o elektromobilności, które miały pozwalać tworzyć w centrach miast strefy ograniczonej emisji spalin, są nie do wdrożenia; w praktyce eliminują nawet rowerzystów - alarmuje NIK. Z…

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 11 września 2018 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium pt. „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka i planowane zmiany”. Podczas obrad…

ŚRODKI NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało prawie 15,7 mln zł małopolskim samorządom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy otrzymały m.in. najbardziej poszkodowane podczas…

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY

W dniach 4 – 6 września w Krynicy odbyło się XXVIII Forum Ekonomiczne. Tradycyjnie, od niemal 30 lat tworzy ono przestrzeń dyskusji o sposobach radzenia sobie z zagrożeniami, które w dużej mierze są…

ODWOŁANIE PREZES UZP

Z dniem 13 września 2018 r. minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz odwołała Małgorzatę Stręciwilk ze stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od dnia 14 września 2018 r.…

NA MARGINESIE

Cena rażąca

Przy zamówieniach publicznych, podobnie jak przy każdej umowie kupna – sprzedaży, zasadnicze, a najczęściej przesądzające znaczenie ma cena. Kupujący chce, aby była ona jak najniższa, sprzedający…

TEMAT NUMERU: RAŻĄCO NISKA CENA

Rażąco niska cena lub koszt

Często dokonując zakupu zadajemy sobie pytanie: czy jakość produktu z niską ceną który chcemy nabyć spełni nasze oczekiwanie oraz czy jesteśmy gotowi zaryzykować określoną kwotę, aby się o tym…

Rażąco niska cena – ciężar dowodu

Procedura uregulowana w art. 90 Pzp stanowi wdrożenie art. 69 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym „Instytucje zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztów…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

PRAWNIK PODPOWIADA

Zaniechanie podziału zamówienia na części

Zaniechanie podziału zamówienia na części Zamawiający żąda dostarczenia w ramach jednego postępowania, niepodzielonego na części szerokiej gamy asortymentu z zakresu sprzętu IT. W celu złożenia…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w sektorze IT

W drugim kwartale 2018 r. rozstrzygnięto 3.361 postępowań o zamówienie publiczne na usługi oraz dostawy związane z branżą informatyki i telekomunikacji, z czego 2.660 postępowań dotyczyło bezpośrednio…

MOIM ZDANIEM

Cena rażąco inna

Odrzucanie ofert rażąco tanich nie jest normalną praktyką. Jest w pewnym stopniu zaprzeczeniem normalnych zasad konkurencji. W imię jakich wartości kupujący odmawia przyjęcia taniej oferty i uparcie…

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

Kiedy poprawiać „inne omyłki”

Ważną regułą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest niedopuszczalność zmiany treści oferty po jej otwarciu. Wyjątek od tej zasady, przewiduje art. 87 ust. 2 Prawa zamówień. Zgodnie…

ORZECZNICTWO

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia

Jedną z najważniejszych decyzji zamawiającego jest wybór trybu postępowania, zgodnie z którym udzielone zostanie zamówienie. Prawo zamówień publicznych przewiduje dziewięć takich trybów. Można je…

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH