AKTUALNOŚCI:

KONGRES SAMORZĄDÓW

W dniach 8 - 9 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbędzie się V Europejski Kongres Samorządów organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich. Wydarzenie to stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce…

ZAMYKANIE SERWISU ESPD/JEDZ

W kwietniu Komisja Europejska będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej…

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE

Urzędy Wojewódzkie ogłosiły rozpoczęcie naboru wniosków o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych – na ich budowę, przebudowę lub remonty. Nabór potrwa do 12 kwietnia. Dotacja z FDS może być przyznana…

UZP ODSTĄPIŁ OD UMOWY

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż w dniu 11 marca 2019 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu w całości od umowy na zaprojektowanie i wdrożenie Platformy e-Zamówienia, zawartej dnia 6 kwietnia…

ZAUFANIE I PARTNERSTWO

W dniu 6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie GDDKiA z przedstawicielami generalnych wykonawców realizujących wszystkie kontrakty z Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad oraz organizacji…

ANKIETA DLA WYKONAWCÓW

W celu identyfikacji przyczyny niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych UZP zwrócił się do wykonawców z prośbą o wypełnienie adresowanej do nich ankiety. W uzasadnieniu tej inicjatywy Urząd…

NOWY PRZETARG

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje ponowne ogłoszenie przetargu na Centralny Projekt Wdrożeniowy - Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1 (KSZRD E1). Pierwszy…

OPINIE EKSPERTÓW: Projekt nowego Pzp

O P I N I E E K S P E R T Ó W

O P I N I E   E K S P E R T Ó W   W związku ze skierowaniem do publicznych konsultacji projektu nowego Prawa zamówień publicznych w lutowym numerze Doradcy rozpoczęliśmy publikację opinii, które,…

ANDRZEJ WARWAS

ANDRZEJ WARWAS WACETOB Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa Wstępna  analiza  skierowanego  do  uzgodnień  projektu  nowego Prawa zamówień publicznych według  mojej …

ALEKSANDRA SOŁTYSIŃSKA

ALEKSANDRA SOŁTYSIŃSKA Uniwersytet Jagielloński Przyjęcie projektu nowego Prawa zamówień publicznych spotkało się z dużym zainteresowaniem w środowisku uczestników rynku zamówieniowego. Propozycje…

MICHAŁ ROGALSKI

MICHAŁ ROGALSKI Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Czytając projekt nowej ustawy, w pierwszej kolejności zwraca uwagę liczba artykułów. Sześćset osiemdziesiąt dwa artykuły robią…

ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI

ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI Urząd Miasta Częstochowa      Skierowany do konsultacji społecznych projekt nowego Prawa zamówień publicznych generalnie należy uznać za dobry. Za jego plusy należy uznać: 1.…

JÓZEF ANDRZEJ LASKOWSKI

JÓZEF ANDRZEJ LASKOWSKI Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W przedstawionej  przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych koncepcji nowej regulacji…

MARZENA JAWORSKA

MARZENA JAWORSKA JMGJ Kancelaria prawna Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Jarnicka Rozwiązania proponowane w projekcie nowej ustawy w większości oceniam pozytywnie. Jednak sposób ich…

WOJCIECH HARTUNG

WOJCIECH HARTUNG Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Niewątpliwie projekt nowego Pzp zdaje się uwzględniać zasadniczy postulat podnoszony od dłuższego czasu przez środowisko osób zajmujących się…

ZAPROSZENIE

Redakcja miesięcznika
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA
wraz z partnerami:
Grupą Doradczą SIENNA
oraz
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Konsultantów Zamówień Publicznych
we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego zaprasza na konferencję

PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI
DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT
POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czytaj więcej

TEMAT NUMERU: Pozacenowa kryteria oceny ofert

Błędy popełniane przez zamawiających

Stosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do oceny ofert kryteriów innych niż cena wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Możliwość stosowania takich kryteriów istniała od zawsze,…

Czy kryteria mogą być racjonalne

Kolejne działania promocyjne i legislacyjne mające na celu najpierw zachęcenie, a obecnie zmuszenie zamawiających do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie nie przyniosły oczekiwanych…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

PRAWNIK PODPOWIADA

Podpis elektroniczny o algorytmie SHA – 1

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg &…

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne

W każdym postępowaniu o zamówienie publiczne najważniejsze dla zamawiającego jest uzyskanie korzystnych ofert oraz ich prawidłowa ocena. Poprzedzające ocenę kwestie związane z analizą oraz…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

Co jest oryginałem, a co kopią dokumentu

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie…

NA MARGINESIE

Trudna historia kryteriów oceny ofert

W moim przekonaniu o jakości postępowań o zamówienie publiczne przesądzają dwa czynniki - ilość wpływających ofert oraz kryteria, wedle których są oceniane. Im więcej ofert tym większa konkurencyjność…