Aktualności:

Szkolenie dotyczące zielonych zamówień

Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 4 września 2018 r. jednodniowe szkolenie z zakresu zielonych zamówień publicznych. Tematyka szkolenia obejmuje: aspekty środowiskowe w ramach opisu…

Umowa na kolejny odcinek via carpatia

W dniu 9 sierpnia 2018 r. podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) długości ok. 10,5. Odcinek zrealizuje firma Budimex za…

Zaliczki w zamówieniach

W celu wparcia zamawiających w zakresie działań mających na celu efektywną realizację przedmiotu zamówienia Urząd Zamówień Publicznych przygotował kompleksowe opracowanie, dotyczące zaliczek w…

Prezentacja miniportalu

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą MiniPortalu e-zamówień, który jest budowany przy współpracy UZP, Ministerstwa…

Wielka defilada niepodległości

W dniu 15 sierpnia w Warszawie odbyła się Wielka Defilada Niepodległości, którą na żywo oglądało 120 tys. osób. Rozpoczęła się na skrzyżowaniu stołecznej Wisłostrady z ul. Sanguszki, zakończyła na…

Zmiana terminu elektronizacji

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych…

Jest termin wyborów

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października – wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Z chwilą zarządzenia wyborów rusza kalendarz…

NA MARGINESIE

Dokument konsekwentnie niedoceniany

Dwudziestego lipca Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w roku 2017, przedłożone przez Prezesa UZP. Kilka dni później jego tekst zamieszczony został na…

TEMAT NUMERU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017

Dynamiczny wzrost wartości rynku

Rok 2017 to szczególny rok dla systemu zamówień publicznych. Dane zebrane w Sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. wskazują na…

Wypracowanie wykładni nowych przepisów

„Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej” jest dokumentem, który przygotowujemy każdego roku. Stanowi najważniejszy dokument, który obrazuje pracę Izby w kolejnych latach kalendarzowych. O…

Więcej zamówień, mała konkurencyjność

Jak co roku o tej porze Prezes UZP przedstawił sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku minionym. Jak co roku też, niestety, w trybie obiegowym, przyjęła je Rada Ministrów.…

System zamówień publicznych w 2017 roku

W dniu 20 lipca 2018 r. Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 roku”. Zgodnie z art. 154 pkt…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

PRAWNIK PODPOWIADA

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w roku 2017

W roku 2017 udzielono 139 133 zamówienia (w 2016 r. – 129 776), których wartość wyniosła 163,2 mld zł (w 2016 r. – 107,4 mld zł), co stanowi ok. 8,23% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2017…

MOIM ZDANIEM

Szansa na sukces

Co zrobić, gdy nie można osiągnąć zakładanych celów? Zmienić sposób postępowania (wszak „szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” - Albert Einstein). To nie takie proste,…

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

ORZECZNICTWO

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH