Aktualności:

Łapówki za ustawianie przetargów

Delegatura CBA w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie korupcji – wręczania i przyjmowania łapówek od przedstawicieli firm od biorących udział w…

Rozwiązanie umowy z wykonawcą S8

Po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, GDDKIA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z konsorcjum realizującym drogę ekspresową S8 pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka.…

Mniej środków na politykę spójności

Po 2020 r. może być mniej pieniędzy na unijną politykę spójności. Cięcia nie będą jednak duże – jak wynika z czwartkowej wypowiedzi komisarza UE ds. budżetu Guenthera Oettingera. Trzeba zaakceptować…

Kolejna konferencja UZP

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne”. To kolejna z cyklu konferencji, realizowanych…

NFOŚiGW dofinansuje oświetlenie uliczne

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia…

Nowy przewodnik

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało „Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego”. Celem przewodnika jest wsparcie…

Portal e-USŁUGI

W dniu 23 kwietnia 2018 r. oferta Otwartego Rynku Elektronicznego (Marketplanet) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu…

Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 14 – 16 maja w katowickim spodku odbył się X jubileuszowy Europejski Kongres Gospodarczy. Od dziesięciu lat jest to największe wydarzenie biznesowe w naszym regionie Europy. Tematami…

Na Marginesie

Tajemnica kontra jawność

Według Popularnego Słownika Języka Polskiego „tajemnica” to „wiadomość, sprawa, fakt, którego nie powinno się rozgłaszać, ujawniać ogółowi, sekret”. „Jawność” natomiast to „odbywanie się czegoś w…

Temat numeru: Tajemnica przedsiębiorstwa

Czas na RODO

W dniu 25 maja zaczęły obowiązywać przepisy RODO, czyli unijnego Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego…

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa

Postępowanie o udzielenie zamówienia co do zasady jest jawne, jednakże zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie.…

Elektronizacja zamówień publicznych

Interpretacje / Wyjaśnienia

Oferty nieporównywalne

Nieporównywalność ofert jest jedną z przesłanek unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Unieważnienie takie jest obligatoryjne bowiem sytuacja taka…

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to osoba fizyczna lub firma, która działa przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora (zamawiającego). W przypadku dużych inwestycji jest to zwykle podmiot gospodarczy…

Prawnik Podpowiada

Błędna stawka VAT

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg &…

Rynek zamówień publicznych

Kary umowne w zamówieniach publicznych

W marcu bieżącego roku Urząd Zamówień Publicznych opublikował „Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych”, opracowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego w…

Moim Zdaniem

Dyskretny urok powiernictwa

Kinomani z pewnością rozpoznają odniesienie tego tytułu do znakomitego filmu Luisa Bunuela „Dyskretny urok burżuazji”. Jest ono nieprzypadkowe, bowiem opisywana problematyka dotyczy nowoczesnej,…

Przeklęta Jawność Ofert

Znowu rozgorzał spór o fundamenty: zamówienia publiczne mają służyć efektywności czy przeciwdziałaniu korupcji. Tym razem idzie o tajemnicę przedsiębiorstwa. Ciekawe jak długo jeszcze będziemy…

ABC Zamówień Publicznych

Witryna Doradcy