AKTUALNOŚCI:

POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

Po zakończeniu w dniu 5 stycznia 2019 r. pierwszej edycji, Urząd Zamówień Publicznych ogłosił drugą edycję konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert. W opublikowanym na stronie internetowej…

WZORCOWE DOKUMENTY

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego: odwołanie, odpowiedź na odwołanie, pełnomocnictwo w postępowaniu…

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Z końcem 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano sześć nowych lub znowelizowanych rozporządzeń „odpadowych". Pierwsze z nich to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające…

FORUM PRAKTYK BRANŻOWYCH

Urząd Zamówień Publicznych poinformował o uruchomieniu Forum Praktyk Branżowych. Ma to być miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i pogłębiania kompetencji w zakresie specjalistycznych zamówień…

PPP W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS

Giżycko chce zbudować 100 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poinformował burmistrz miasta, Wojciech Iwaszkiewicz. Dodał, że odpowiednie dokumenty…

MNIEJSZE CENY ZA PRĄD

Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie Program Energia Plus.  Będzie on dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu i każdego przedsiębiorcy - powiedziała podczas konwencji…

BEZPIECZNY AUTOKAR

W związku z feriami zimowymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur zainaugurowali kolejną edycję akcji „Bezpieczny autokar”. W trakcie trwania…

PRZETARGI DROGOWE PLANOWANE W ROKU 2019

Do końca roku GDDKiA ogłosi około 190 przetargów na przebudowy dróg i skrzyżowań oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na istniejących odcinkach dróg krajowych. W 2019 roku przeznaczyła na…

NIK O OCHRONIE KONSUMENTA

Polacy nie rozróżniają poszczególnych instytucji konsumenckich. Dlatego, mimo iż Inspekcja Handlowa może pomóc w wielu sprawach, konsumenci rzadko się do niej zwracają. Sama boryka się z wieloma…

TEMAT NUMERU: unieważnienie postępowania

WYDARZENIA

MOIM ZDANIEM

PRAWNIK PODPOWIADA

PRAWNIK PODPOWIADA

Elektroniczna kopia dokumentu   Przystępujemy do przetargu publicznego, które zamawiający prowadzi za pośrednictwem platformy zakupowej. Mamy wątpliwość, w kontekście zapisów SIWZ, czy pod…

Pod prąd czy z prądem

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w 2018 roku

Urząd Zamówień Publicznych opublikował dane, dotyczące funkcjonowania rynku zamówień publicznych podczas dwunastu miesięcy roku ubiegłego. Wśród nich nie znalazła się ogólna wartość udzielonych…

Rynek zamówień teleinformatycznych w 2018 roku

Głównym celem artykułu jest przedstawianie „twardych” danych rynkowych zilustrowanych m.in. w postaci diagramów. Autor pozwolił sobie jednak na pewne dygresje, które jego zdaniem, choć mogą być…

ABC zamówień publicznych

Dzielenie i łączenie zamówień

W praktyce prowadzenia procedur zamówieniowych zasada poprawnego planowania i sposobu realizacji tych procedur ma zasadnicze znaczenie dla oceny prawidłowości postępowania zamawiających. Szczególnie…

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Praca dyplomowa

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Część czwarta Instrument w postaci społecznych kryteriów oceny ofert              Ustawodawca w art. 91 ust. 2 pkt. 2 Pzp wskazał, że kryteria oceny ofert mogą dotyczyć aspektów…