AKTUALNOŚCI:

Dwudziestolecie Kancelarii Pieróg & Partnerzy

W październiku bieżącego roku dwudziestolecie działalności obchodziła jedna z czołowych kancelarii prawnych zajmujących się zamówieniami publicznymi – Kancelaria Pieróg & Partnerzy. Obchody tej…

Setna rocznica

W dniu jedenastego listopada w Warszawie odbyły się państwowe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapoczątkowała je uroczysta dziękczynna msza święta odprawiona w Świątyni…

Konkurs na Prezesa UZP

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłosił nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wśród warunków stawianych kandydatom znajdują się między innymi: posiadanie kompetencji…

Początek kadencji w samorządach

W dniu 16 listopada zakończyła się czteroletnia kadencja dotychczasowych organów samorządu terytorialnego. Po złożeniu ślubowania nowo wybrani radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i…

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dnia 24 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach…

Walka o budżet

Komitet Regionów UE jest przeciwny cięciom budżetu UE w takich obszarach, jak polityka spójności i rozwój obszarów wiejskich. Popiera wezwanie PE, by zwiększyć budżet UE na lata 2021-2027. …

Innowacyjne rozwiązania

Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy wykorzystaniu innowacji i nowoczesnych technologii. Mając powyższe na względzie, na stronie internetowej…

Dysproporcje gospodarcze pomiędzy województwami

Polska ma czwartą najwyższą regionalną dysproporcję gospodarczą wśród wszystkich krajów OECD, różnice między regionami Polski pod względem poziomu PKB na mieszkańca wzrosły w ciągu analizowanych 16…

Odnawialne źródła energii

W 2017 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obniżył się o 0,32 punkty proc. do 11 proc. z 11,3 proc. w roku poprzednim - poinformował Główny Urząd…

NA MARGINESIE

Niepodległa dzisiaj

Listopad roku 2018 jest miesiącem szczególnym i zapewne tak też w naszej pamięci się zapisze. Powód jest oczywisty – sto lat temu, w listopadzie 1918 roku, po stu dwudziestu trzech latach zniewolenia,…

TEMAT NUMERU: RAŻĄCO NISKA CENA

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Standardowe rozwiązania standardowych problemów

Uzyskałem ostatnio zlecenie na opracowanie poradnika dotyczącego zamówienia na usuwanie azbestu. Nie znam tematu więc pytam, w czym problem. W branży rządzi rażąco niska cena i jeszcze gorsza jakość.…

MOIM ZDANIEM

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Co wspólnego mają zamówienia publiczne z bezpieczeństwem i higieną pracy? Na pierwszy rzut oka nic. Ale czy aby na pewno? Wbrew pozorom obie te dziedziny łączy znacznie więcej, niż nam się wydaje.…

PRAWNIK PODPOWIADA

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

Zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości są kolejnymi, po jawności, naczelnymi regułami, na których opiera się system…

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zmiany trzech ważnych rozporządzeń

W dniu 18 października 2018 r. weszły w życie zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia…

PRACA DYPLOMOWA