Aktualności:

Dostępność plus

Rada Ministrów przyjęła uchwalę w sprawie programu „Dostępność plus”. Przewiduje ona między innymi tanie pożyczki dla samorządów na likwidację barier architektonicznych, powołanie krajowego ośrodka…

Rosną płace w JST

Główny Urząd Statystyczny wydał „Mały rocznik statystyczny 2017r.", którego jeden z działów poświęcony jest administracji publicznej. Zaprezentowano w nim m.in. jak na przestrzeni ostatnich lat…

Druga runda konsultacji

Komisja Europejska prowadzi obecnie drugą rundę konsultacji dotyczących nowych elektronicznych standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w poświęconemu zamówieniom publicznym Suplemencie do…

Rozporządzenie w sprawie zasiłków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy…

Wytyczne w sprawie zamówień na innowacje

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Wytyczne w sprawie zamówień publicznych na innowacje C(2018) 3051 final. Dokument ma formułę „Commission notice” i niewiążący charakter.…

Konsultacje koncepcji nowego Pzp

W dniach 11 oraz 13 lipca w Warszawie i Wrocławiu odbyły się konferencje konsultacyjne dotyczące Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, kończące cykl spotkań organizowanych przez Urząd Zamówień…

Nowe rozporządzenie

W dniu 13 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1357 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji…

NA MARGINESIE

Tryby niekochane

Od początku istnienia polskiego systemu zamówień publicznych w odniesieniu do trybów ich udzielania ukształtował się układ dwubiegunowy. Po jednej stronie znalazł się (całkiem słusznie) przetarg…

TEMAT NUMERU: DIALOG KONKURENCYJNY

Dialog i konkurencja

Istotą dialogu konkurencyjnego są rozmowy z potencjalnymi wykonawcami zamówienia, a warunkiem koniecznym – aby przebiegały przy zachowaniu zasady konkurencyjności. Często bywa to trudne, ale za to…

Dialog konkurencyjny. Studium przypadku

Dialog konkurencyjny to tryb, w którym w roku 2018 udzielano zamówienia o najwyższej wartości. W postępowaniu na budowę elektrowni Ostrołęka blok C cena najkorzystniejszej oferty wyniosła ok. 7 mld…

KONCEPCJA NOWEGO PZP

Tak jak było, ale lepiej

Nowe przepisy, czy rzeczywiście nowe prawo? Już w 2016 r., przy okazji zmiany ustawy mającej na celu adaptację nowych dyrektyw unijnych, zapowiedziano prace nad stworzeniem całkiem nowej ustawy,…

Koncepcja warta poparcia

Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych niemal w całości zasługuje na poparcie. Uwagi sformułowane poniżej stanowią wskazanie na te jej fragmenty, które wymagają szczególnej troski przy…

Warto rozmawiać

Przedstawione niedawno założenia nowego Prawa zamówień publicznych należy ocenić pozytywnie. Stanowią dobrą podstawę do dyskusji o zmianach w tym istotnym dla rozwoju Polski obszarze regulacji…

Propozycje dobre i niepokojące

W ubiegłym miesiącu na portalu UZP zaprezentowana została zapowiadana wcześniej i przez wielu niecierpliwie oczekiwana Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych. Było to równocześnie zaproszenie do…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Niektóre aspekty łączenia i podziału zamówień

Problem łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia od dawna budzi wiele kontrowersji oraz wątpliwości zamawiających, a także instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych. Celem artykułu…

PRAWNIK PODPOWIADA

Wątpliwości dotyczące dokumentu z KRK

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg &…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MOIM ZDANIEM

O wyższości negocjowania

Negocjacje nigdy nie cieszyły się popularnością w Polsce. Niemniej kiedyś zamawiający rozmawiali z wykonawcami. Formalnie, a częściej nieformalnie, przy okazji różnych spotkań, targów czy konferencji.…