Temat numeru: Podział zamówienia na części

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Na Marginesie

 • Zasada zdrowego rozsądku
  Na początku, kiedy powstawał system zamówień publicznych, przy każdej okazji wskazywano, iż opiera się on na czterech zasadach – powszechności, jawności, konkurencyjności oraz równości. W miarę upływu czasu zaczęto wskazywać także na zasadę pisemności, celowości postępowania, zasadę prymatu przetargu nieograniczonego, zasadę gospodarności etc. W pewnym okresie było nawet tak, iż co ambitniejszy komentator czy autor kolejnego podręcznika za punkt honoru stawiał sobie wskazanie, że nie powiem „wynalezienie”, jakiejś kolejnej, nowej…

Rynek zamówień publicznych

Czerwiec 2017

 

Legalis.JPG

P O D Z I Ę K O W A N I E

 Wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom,
którzy z okazji dwudziestolecia miesięcznika
Zamówienia Publiczne Doradca
przekazali nam gratulacje i życzenia
serdecznie i gorąco dziękujemy!

Redakcja i Wydawnictwo


 

 

 

Aktualności

 • RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA UCZCIWYCH FIRM
  W dniu 8 maja 2017 r. odbyła się konferencja „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”, zorganizowana przez Muratorplus.pl w ramach akcji…
 • MIEJSKIE STYPENDIA
  Ruszyła kolejna edycja stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, umożliwiających uzdolnionej młodzieży uzyskanie wsparcia w wysokości od 200 do…
 • KARY UMOWNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
  Wysokość kar umownych w zamówieniach publicznych nie jest ściśle określona w przepisach, jednak istnieje zapis mówiący o braku możliwości ich…
 • JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ POSTĘPOWANIE
  W dniu 8 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze przygotować…
 • PRACA DZIĘKI IN-HOUSE
  Uchwalone w zeszłym roku nowe przepisy dotyczące tzw. zamówień in-house pozwalają na powierzanie przez gminę swoim jednostkom odbioru odpadów na…
 • NOWE FORMULARZE OGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH KONCESJI
  W dniu 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i…
 • REKORDOWY PRZETARG NA DOSTAWĘ EZT
  Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt). Wartość zamówienia to ponad 2 miliardy 271 milionów złotych…
Zamówienia Publiczne Doradca
niedziela, 25 czerwiec 2017 09:00

Zasadność podziału zamówienia na części

Napisała

Według „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” opracowanego przez PARP w 2016 r. w Polsce działało 1,84 mln przedsiębiorstw niefinansowych, określanych jako przedsiębiorstwa aktywne. Wśród tych firm większość (99,8%) stanowią przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie – było ich odpowiednio 1,76 mln, 59,2 tys. oraz 15,5 tys.

Ewa Wiktorowska

Rynek zamówień publicznych w 2016 r. a sektor MŚP

             Według projektu „Sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r.” przygotowywanego przez UZP wartość zamówień udzielanych na podstawie Pzp wyniosła 107,4 mld złotych, a przybliżona...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

startPoprzedni artykuł12345678910Następny artykułkoniec
Strona 1 z 1495