Na Marginesie

 • O skutecznym rad sposobie
  Ponad trzy lata po upływie kadencji poprzedniej Rady, na początku marca, wicepremier Mateusz Morawiecki powołał nową Radę Zamówień Publicznych. Tym samym wypełniona została luka istniejąca w systemie zamówień publicznych, z pewnością nie największa i nie najważniejsza, ale zawsze, gdy sytuacja taka dotyczy organu ustawowego, niepotrzebna. Jej braku w tym okresie w większości nie zauważano. Może dlatego, że przez poprzedniego prezesa Urzędu była marginalizowana, może dlatego, że od zawsze jej roli…

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Kwiecień 2017

 

Legalis.JPG 

 

 

Aktualności

 • KRAKÓW WALCZY ZE SMOGIEM
  W Krakowie od początku roku do końca marca były już 53 dni z przekroczeniami dopuszczalnych, dobowych norm zanieczyszczenia powietrza pyłem…
 • NOWA SIEĆ SZKOLNA
  Około 40 proc. samorządów podjęło do 28 marca ostateczne uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji; w kilku gminach uchwały…
 • AUDYT PRZESTRZENNY NIK
  Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców –…
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY BUDOWIE PARKINGÓW
  Zarzuty dla 9 osób, w tym obecnego i byłego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, Dyrektora Zakładu Robót Drogowych w…
 • SKARGI PREZESA UZP NA POSTANOWIENIA KIO
  Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że Prezes UZP wniósł 28 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań w postępowaniach…
 • NABÓR WNIOSKÓW
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi…
 • ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
  W dniu 29 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach…
Zamówienia Publiczne Doradca

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie C-27/15

Przedmiotem wyroku był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Rada Sądownictwa Administracyjnego dla Regionu Sycylia, Włochy) postanowieniem z dnia 10 grudnia 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 stycznia 2015 r., w postępowaniu...

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

startPoprzedni artykuł12345678910Następny artykułkoniec
Strona 1 z 1450

 

 

EAB 2017a