AKTUALNOŚCI:

Nowelizacja Pzp

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych dokonana art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Zmiany…

Konkurs ogłoszony przez Prezesa UZP

Na portalu UZP prezes Urzędu zaprosił uczestników systemu zamówień publicznych do aktywnego udziału w procesie upowszechnienia najlepszych praktyk w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego…

Nowe zasady dostępu do PESEL

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpią duże zmiany w udostępnianiu danych z rejestru PESEL - przypomina resort cyfryzacji. Od nowego roku na skutek wejścia w życie ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach…

Problemy antykorupcji

W dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”. Obrady…

Stanowisko regionów ws. Funduszu Spójności

W dniu 5 grudnia przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów przesłali postulaty poprawy i poprawki legislacyjne do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności na lata 2021 –…

Przetargi w branży IT

Z raportu przygotowane przez Serwis Pressinfo.pl wynika, że w III kwartale 2018 roku, dokonano łącznie 5.134 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT, z…

Wykorzystanie funduszy europejskich przez GDDKiA

Z 52 złożonych wniosków o dofinansowanie GDDKiA podpisała umowy dla 48 inwestycji wartych łącznie ponad 60 mld złotych, z czego ponad 30 mld zł zrefunduje UE. W ramach 48 umów o dofinansowanie…

NA MARGINESIE

Minął kolejny rok

Ani się obejrzeliśmy, a już za nami rok 2018. No, może nie całkiem, bo do Sylwestra pozostało jeszcze trochę czasu, ale, jak sądzę, większość z nas spędzi go na wypoczynku. Tym bardziej, że układ…

TEMAT NUMERU: PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

WYDARZENIA

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

MOIM ZDANIEM

Oferta za słaba, za droga, za tania

Ustawa przewiduje szereg podstaw odrzucenia oferty (coraz więcej), ale wciąż nie wymienia wprost kilku ważnych powodów, dla których należy odrzucać oferty. Czy rzeczywiście nie można odrzucić…

PRAWNIK PODPOWIADA

Zmiana wyznaczonego terminu zawarcia umowy

 Złożona w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający przesłał pismo ze wskazaniem terminu zawarcia umowy i określeniem wymaganych…

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz.…

PRACA DYPLOMOWA