Aktualności:

ANKIETA DOTYCZĄCA KONCEPCJI NOWEGO PZP

Urząd Zamówień Publicznych, dbając o jak najszersze zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych przygotował ankietę, która umożliwi powyższe wszystkim…

NIK O ZAKUPACH PODPROGOWYCH

Po podwyższeniu - do 30 tys. euro - progu pozwalającego na zakupy bez stosowania Prawa zamówień publicznych, wzrosła liczba i wartość transakcji podprogowych. Najwięcej spośród skontrolowanych…

XII KONFERENCJA DOT. ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się XII konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Wydarzenie mające na celu promowanie…

PROJEKT SPRAWOZDANIA PREZESA UZP

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach konsultacji dotyczących Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych. W obradach uczestniczyła Małgorzata…

KONSULTACJE KONCEPCJI NOWEGO PZP

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach konsultacji dotyczących Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych. W obradach uczestniczyła Małgorzata…

UDOSTĘPNIONE STANDARDY DLA PLATFORMY e-ZAMÓWIENIA

Platforma e-Zamówienia w połączeniu z Portalami e-Usług dostarczy uczestnikom rynku zamówień publicznych wysokiej jakości, transparentne i efektywne narzędzie elektroniczne. Posłuży ono do realizacji…

TEKSTY JEDNOLITE ROZPORZĄDZEŃ

W dniu 22 maja 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 972 został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i…

PREZENTACJA KONCEPCJI NOWEGO PZP

W dniu 6 czerwca 2018 r. odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego przedstawicielom mediów przekazane zostały istotne informacje dotyczące przygotowanej przez zespół ekspertów Urzędu Zamówień…

Na Marginesie

JEST KONCEPCJA

Po kilku miesiącach oczekiwania, w połowie czerwca zaprezentowana została „Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych”. Jest to dokument bardzo ważny, bardzo ciekawy, ale przede wszystkim bardzo…

Temat numeru: Koncepcja nowego pzp

NOWE ZADANIA, STARE WĄTPLIWOŚCI

Zgodnie z art. 1 Pzp określa ono zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Nadrzędną zasadą określoną w art. 7 ust. 1. jest „zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców”. Z…

KILKA SUBIEKTYWNYCH UWAG

Zdaniem autorów „Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych” nowe przepisy o zamówieniach powinny umożliwić realizację strategicznych celów państwa, uczynić zamówienia bardziej efektywnymi, ułatwić…

PO CO NAM NOWA USTAWA

Jest problem. Co robi rząd? To, co zwykle: powołuje specjalny organ i tworzy przepisy. Organ powołał sam pan premier, a więc jest odpowiednio umocowany. Organ przygotował koncepcję nowej ustawy, która…

KSZTAŁT I KIERUNKI PROJEKTOWANEJ USTAWY

Ideą Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych jest uproszczenie procedur, zwiększenie dostępu MSP do rynku zamówień i lepsze wdrożenie europejskich rozwiązań legislacyjnych zawartych w dyrektywach…

CERTYFIKACJA ORAZ INTEGRACJA REJESTRÓW

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych obok wielu ciekawych propozycji przewiduje wprowadzenie nowych przepisów, mających na celu ułatwienie zbadania i potwierdzenia wobec wykonawców ich…

DOKUMENT DŁUGO OCZEKIWANY

Na początku czerwca Urząd Zamówień Publicznych udostępnił Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych, będącą efektem wspólnej pracy UZP oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jest to…

KONCEPCJA NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 7 czerwca 2018 r. na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zamieszczony został od dawna oczekiwany dokument, zatytułowany…

GRUNTOWNA REFORMA CAŁEGO SYSTEMU

Potrzeba gruntownej reformy regulacji prawnych rządzących rynkiem zamówień publicznych, podlegających licznym nowelizacjom w reakcji na bieżące potrzeby czy zjawiska, w pewnym momencie stała się…

Interpretacje / Wyjaśnienia

Prawnik Podpowiada

Rynek zamówień publicznych

Moim Zdaniem